Vi värdesätter våra kunder genom kvalitet och säkerhet

Idag är det viktigare än någonsin att de tjänster man erbjuder är tillgängliga på ett så enkelt och säkert sätt som möjligt. Genom att använda produkter och tjänster från Consilia blir det enklare för dig att utföra adminstrativa uppgifter, samt möjliggör för din organisation att öppna upp affärsprocesserna mot kunder och leverantörer. Detta skapar kundnytta och affärsnytta samt, inte minst, sparar tid, något som vi alla värnar om och behöver för affärens kärnverksamhet.

Consilias spetskompetens, i kombination med vår erfarenhet och vår förståelse för kundens behov och utveckling, leder ofta till långvariga relationer där kundens eller omvärldens krav över tiden omsätts till kostnadseffektiva processer.
 

Consilia verkar på fyra områden: Affärssystem, Bank och finans, Föreningssystem samt E-tjänster och identifiering.

Nyheter

Vindkraften även i framkant i IT-världen

Nu kan alla personer med hemort på Åland eller Finland och Sverige teckna andelar på nätet i Ålands Vindenergi Andelslags (ÅVA) nyemission som pågår till och med 23 december. Identifiering av kund och betalning...

Consilia bygger identifieringslösning för försäkringsbolag

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag, Ömsen, valde Consilias IDme tjänst för att identifiera besökare till sin kundportal. Genom IDme använder kunderna sina vanliga Internetbankkoder för att säkert identifiera sig...

Lemland är Ålands första e-kommun

Sedan 10 juni har Lemlands kommuninvånare eller brukare av kommunens tjänster möjlighet att göra ansökningar och anmälningar på webben med e-tjänster. E-tjänster innebär att användaren kan kommunicera med kommunen...