Vindkraften även i framkant i IT-världen

Nu kan alla personer med hemort på Åland eller Finland och Sverige teckna andelar på nätet i Ålands Vindenergi Andelslags (ÅVA) nyemission som pågår till och med 23 december.

Identifiering av kund och betalning sker smidigt genom att kunderna använder sina internetbankkoder direkt mot ÅVA:s emissionssystem som i sin tur är kopplat mot bankerna.

 

Annette Larson, Styrelseordförande Ålands Vindenergi Andelslag, förklarar:

- Identifikationen av kunderna bygger på samma trygga säkerhet som Internetbankernas inloggningsförfarande. Genom att använda bankernas identifikationstjänster vet vi med säkerhet att ÅVA får in rätt personuppgifter vid teckningen.

-Själva betalningen för emissionen sköts direkt vid teckningen så att de nya ägarna inte behöver samla information och gå till banken för att betala för sina andelar. Samtidigt får vi teckningarna elektroniskt och processen blir därmed säkrare och mer kostnadseffektiv för andelslaget.

-Teckningssystemet har vi byggt tillsammans med Consilia Solutions Ab i Mariehamn som har tidigare erfarenhet av liknande system.

 

Janne Engblom,VD Consilia, tillägger:

- Som vi uppfattar systemet är detta en relativt unik lösning i Finland för emissioner där identifiering, teckning och betalning sker inom samma process.

- Säkerheten bygger på bankernas identitets- och betalningslösningar och varken ÅVA eller Consilia Solutions Ab kan läsa eller avslöja kundens hemliga koder. Användarnamn och lösenord är helt skyddade i bankens system.

- Consilias plattform för identifiering av personer ger företag, som t ex ÅVA, möjlighet att säkrare ansluta kunder, utan att behöva skapa nya identifieringsrutiner för just företagets specifika tjänst. Internetbankkoderna är en effektivare och säkrare metod och kunderna är redan vana med processen från både Internetbanksanvändning och kontakt med myndigheternas e-tjänster.

 

För ytterligare information kontakta:

Annette Larson, Styrelseordförande Ålands Vindenergi Andelslag, 0400 931 228
www.alandsvindenergi.ax

Janne Engblom, VD Consilia, 0405 351 008
www.consilia.fi

Tidigare publicerat