Lemland är Ålands första e-kommun

Sedan 10 juni har Lemlands kommuninvånare eller brukare av kommunens tjänster möjlighet att göra ansökningar och anmälningar på webben med e-tjänster. E-tjänster innebär att användaren kan kommunicera med kommunen på webben med t ex digitala ansökningar genom att användaren identifierar sig med sina internetbankskoder.
 
- För vår del innebär det att vi alltid vet vem som är personen bakom en ansökan eller anmälan och vi kan verifiera att uppgifterna är korrekta. Många blanketter skall undertecknas och vår nya tjänst innebär att bankkoderna blir den bekräftelse eller signatur som vi ofta behöver, säger Mikael Smeds, kommundirektör i Lemland.
 
- Våra e-tjänster bygger på s.k. smarta blanketter som kan kontrollera att de efterfrågade och obligatoriska uppgifterna verkligen fylls i och att dessa är korrekta i sin form, fortsätter Mikael Smeds. På detta sätt gör vi det enklare för användaren att fylla i blanketten korrekt och vi på kommunen får komplett information inför handläggningen utan att behöva fördröja behandlingen i väntan på korrekta uppgifter.
 
- Lemland är en modern kommun. Inom administrationen och inom beslutsfattande försöker vi bli så kostnadseffektiva som möjligt. Då är e-tjänster en naturlig väg att gå, säger Danne Sundman, kommunstyrelsens ordförande. Vår målsättning är att invånarna skall få möjlighet att kontakta kommunen 24 timmar om dagen, sju dagar i veckan. Arbetet fortsätter alltså med att införa fler e-tjänster och skapa fler e-blanketter för att underlätta invånarnas kontakt till kommunen och utöka vår e-demokrati, avslutar Danne Sundman.

- Den tekniska plattformen för kommuners och myndigheters e-tjänster har byggts av Consilia Solutions Ab i Mariehamn. Även driften och säkerheten hanteras genom Consilia, som i sin tur är uppkopplad mot statens elektroniska identifierings- och betalningstjänst Vetuma. För kommunen och dess invånare och användare av tjänsten har skapats ”Min sida”, vilket gör att användaren får en egen sida där man kan hålla sina personliga uppgifter uppdaterade. Den som vill, kan fylla på med övriga uppgifter om familjen, t ex make/maka/sambo och barnen.

- Vi upplever att kunder inte gärna vill registrera samma uppgifter om och om igen. Därför har nu användaren en möjlighet att spara sina uppgifter som sedan automatiskt ifylls i de blanketter som efterfrågar informationen. Användaren har också möjlighet att återanvända redan insända blanketter genom att kopiera informationen vid en ny ansökan, t ex då ansökan om barndagvård skall göras, säger Janne Engblom, VD i Consilia. Det underlättar fantastiskt mycket för användaren.

- Det intressanta är att plattformen vi byggt kan användas av alla kommuner på Åland utan att själva användaren måste registrera sina uppgifter på nytt. Kunden behåller och äger sina egna uppgifter, oberoende vilken kommuns tjänster man använder, avslutar Janne Engblom.

Kontakt för  ytterligare information:

Mikael Smeds, kommundirektör i Lemland
Tel. 349 421
E-post mikael.smeds@lemland.ax

Danne Sundman, kommunstyrelsens ordförande
Tel. 0457 3135 237
E-post danne@aland.net

Janne Engblom, VD Consilia Solutions Ab
Tel.040 535 1008
E-post janne@consilia.fi

Tidigare publicerat