Consilia bygger identifieringslösning för försäkringsbolag

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag, Ömsen, valde Consilias IDme tjänst för att identifiera besökare till sin kundportal.

Genom IDme använder kunderna sina vanliga Internetbankkoder för att säkert identifiera sig och få tillgång till sin information i försäkringsbolagets register. Kunden kan även ansöka om nya försäkringar, samt göra skadeanmälningar på sidorna.

- Identifikationen av kunderna bygger på samma trygga säkerhet som Internetbankernas inloggningsförfarande. Genom att använda bankernas identifikationstjänster vet vi med säkerhet att rätt kund får rätt information, säger Margaretha Remmer, affärsutvecklare på Ömsen.

- Användarnamn och lösenord är helt skyddade i bankens system och varken Ömsen eller Consilia Solutions Ab, som är leverantören av tjänsten IDme, kan läsa eller avslöja kundens hemliga koder, berättar Janne Engblom, VD på Consilia.

- Consilias plattform för identifiering av personer ger företag möjlighet att säkrare ansluta kunder, utan att behöva skapa nya användarnamn och lösenord för just företagets specifika tjänst. Bankkoderna är en effektivare och säkrare metod och kunderna är redan vana med processen från både Internetbanksanvändning och kontakt med myndigheternas e-tjänster, avslutar Janne Engblom.

Tidigare publicerat