News 2015

Vindkraften även i framkant i IT-världen

Nu kan alla personer med hemort på Åland eller Finland och Sverige teckna andelar på nätet i Ålands Vindenergi Andelslags (ÅVA) nyemission som pågår till och med 23 december. Identifiering av kund och betalning...

Consilia bygger identifieringslösning för försäkringsbolag

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag, Ömsen, valde Consilias IDme tjänst för att identifiera besökare till sin kundportal. Genom IDme använder kunderna sina vanliga Internetbankkoder för att säkert identifiera sig...

Lemland är Ålands första e-kommun

Sedan 10 juni har Lemlands kommuninvånare eller brukare av kommunens tjänster möjlighet att göra ansökningar och anmälningar på webben med e-tjänster. E-tjänster innebär att användaren kan kommunicera med kommunen...

S-Banken väljer system från Consilia

Från mars månad har S-Bankens företagskunder möjlighet att använda en specialanpassad lösning för företagens bankkommunikation mot S-Banken. Lösningen baserar sig på Consilias Business Bank koncept och ger...

Tidigare publicerat