Membra - mer än ett medlemsregister

Membra är ett affärssystem för föreningar och Membras uppgift är att förenkla handhavandet av ekonomin och administrationen i föreningar. Vi har idag över 250 föreningar och förbund som kunder. 

Vi har samlat vår erfarenhet inom affärssystem och skapat en onlinetjänst som innehåller funktionalitet som normalt inte hittas i ett föreningssystem. Detta till en kostnad som även mindre föreningar klarar av.

Membra är en viktig del i vårt produktportfölj och för mer information om Membra ber vi er vänligen besöka vår produktwebb http://www.membra.fi.

Referenskunder: