E-tjänster och identifiering

E-tjänster och identifiering

Steget från våra bank- och finanssystem till våra e-tjänster och identifiering är kort och säkerhetsmässigt ligger de på samma nivå. Våra kunder finns både inom den offentliga förvaltningen och inom det privata näringslivet.

Vi kan erbjuda er en heltäckande lösning gällande e-tjänster, allt från säker identifiering av besökaren, till kompletta kundportaler med smarta formulär och integrationer mot backendsystem.

Vår produkt IDme är framtagen för både det offentliga och det privata näringslivet. Som Vetuma-leverantör kan vi erbjuda kommuner och andra offentliga verksamheter en nyckeln-i-handen-lösning kring e-tjänster. Vi hanterar allt från teknik till avtal och kontakter med Vetuma / Valtori.

För det privata näringslivet har vi samma lösning, med skillnaden att identifieringsparten är banker och andra betrodda utställare av identifieringsverktyg.

Vetuma

Vetuma är en identifierings- och betalningstjänst för offentlig verksamhet. Kommuner och andra offentliga instanser har en prismässigt förmånlig lösning att tillgå i Vetumas tjänst. Vi har färdiga kommunikationslösningar mot Vetuma i våra e-tjänster och vi kan även tillhandahålla det administrativa arbetet det innebär att ansluta sig till Vetuma. Identifieringslösningar är t ex internetbankkoder (Tupas), mobilt id och chipförsett identitetskort.

X-Road

Finland skrev i december 2013 en avsiktsförklaring med Estland om att påbörja arbetet med att använda X-Road som kommunkationsgränssnitt mellan offentliga tjänster. X-Road bygger på SOAP och det diskuteras en REST-lösning som är i sin linda. Vi håller hela tiden ögonen på utvecklingen och vi kommer inom överskådlig framtid att funktionstesta våra tjänster mot X-Road.

När X-Road blir de facto standard i Finland kommer även våra e-tjänster att ha en fungerande koppling mot X-Road, detta betyder att våra kunders system inte riskerar att fastna i en föråldrad kommunikationslösning.

IDme

Detta är en SaaS-tjänst som du ansluter din onlinetjänst till. Här har ni en palett av identifieringstjänster att välja mellan. Vi kan tillhandahålla kopplingar mot samtliga banken i Norden och övriga Europa. Ni har även möjlighet att ansluta MiD-tjänsten till denna tjänst och på så sätt skapa en egen säker inloggningstjänst för t ex identifiering av företagskunder.

IDme används idag inom finans- och försäkringssektorn.

Consilia Smart Forms

Under våra projekt tillsammans med våra kunder har vi identifierat ett stort behov av smarta formulär. D.v.s. formulär som kommer ihåg användarnas uppgifter och som på basen av de val användarna gör under ifyllandet, tänder och släcker relevanta inmatningsfält för att ifyllandet av formulären skall bli så enkelt och logiskt som möjligt.

Våra Smart Forms har även stöd för integration mot backendsystem. 

Tjänsten är den senaste i vår produktportfölj och vårt mål är att lansera den till kommuner i Finland under innevarande år.

Referenskunder: