Bank och finans bild

Bank- och finans

Vi har en lång erfarenhet av bank-/finans- och försäkringsbranschen. Kraven på säkerhet och integritet är något som genomsyrar vårt arbete och detta avspeglar sig även bland våra övriga delområden.

Tillsammans har vi över 50 års erfarenhet av att arbeta inom banksektorn. Våra kunskaper sträcker sig från affärsutveckling, management till IT, säkerhet och hosting.

Business bank

Vi har tagit fram en produkt som idag används av två banker i Finland. Tillsammans hanterar dessa banker över 3 miljoner kunder. Produkten heter Business Bank och är enkelt uttryckt ett Internetkontor för företag. Våra kunder "brandar" vår produkt så att den passar deras profil och behov och vi erbjuder full flexibilitet gällande ny funktionalitet.

Ett exempel på detta är Ålandsbankens lösning som de kallar "Business Net".

https://businessnet.alandsbanken.fi/BusinessNet_sv

Business Bank har granskats och genomgått säkerhetstester och penetrationstester för att garantera en maximal säkerhet. Consilias kompetens avseende utveckling, säkerhet och processlösningar håller de höga krav som finansbranschen och Finansinspektionen i Finland ställer.

I samband med framtagningen av Business Bank har vi även extraherat två säkerhetslösningar som vi erbjuder som en SaaS-tjänst, dvs Multifaktoridentifiering och Signeringsserver.

Multifaktoridentifiering - mid

Detta är en SaaS-tjänst som skapar en säker inloggning för onlinetjänster. Tjänsten hanterar en vanlig inloggning med användarnamn och lösenord i kombination med en tredje faktor. Denna faktor kan vara ett engångslösenord (OTP One Time Password) som distribueras via valfri kanal, t.ex. epost eller SMS alternativt kan en hårdvarulösning som t.ex. Yubikey (https://www.yubico.com) användas som tredje faktor. 

Signeringsserver

Vår signeringsserver bygger på en konfidentiell teknik för en säker hantering och användning av slutkundernas certifikat (PKI). Tekniken har genomgått säkerhetsgranskning och är godkänd för användning mot banksystem i Finland som uppfyller Finansbranschen i Finlands standard gällande webbservice-kommunikation. Denna server kan hantera certifikatlagring i en HSM (Hardware Security Module) alternativt i en mjukvarubaserad lagringsmodul. För mer information gällande denna tjänst, vänligen ta kontakt med oss.

Konsultverksamhet

Vi erbjuder även konsulttjänster inom bank och försäkring. Vår erfarenhet av den finansiella sektorns infrastruktur både från ett affärs- och ett IT-perspektiv gör att vi kan vara till stor hjälp vid t.ex. utredningar, affärsutveckling, behovs- och konsekvensanalyser samt införande av nya effektiva kundlösningar och liknande projekt.

Referenskunder: